Just be you

Old to new

" Laten we het oude voor altijd achter ons laten en het nieuwe vieren, zoals een rups een vlinder wordt"

Het meisje is nu veranderd van een rups naar een volwassen vlinder, `zij kent haar eigen kracht, eigen waarde en zij heeft zelfliefde. Zij is knap, lief, sexy,  voelt zich gekozen en is slim. De eigenschappen die ik in mijn oude verhalen naar voren heb laten komen, kwamen omdat ik geen goed zelfbeeld had, ik had dat anders moeten aanpakken, anders moeten verwoorden. We starten een nieuw verhaal.  Triggers zullen er altijd zijn, daar leren we juist zoveel van. 


IK ben de vlinder die zich heeft ontpopt, haar goede kanten komen veel meer naar boven. Natuurlijk heeft zij ook schaduwkanten. Dat heeft iedereen. Maar mijn vlinder is blauw, met een deeltje zwart. Ik snapte nooit zo goed wat je bedoelde met fladderaar zijn, nu dus wel. Ik denk dat de definitie fladderaar voor iedereen anders is, het hangt er maar net vanaf hoe je het bekijkt. Een fladderaar kan ook van baan naar baan hoppen, net als ik deed de afgelopen maanden.

De rups die de vlinder geworden is, de vlinder met haar eigen sterke kwaliteiten. Vlinders vliegen ook, vlinders zijn fladderaars

Danielle